Tag Archives: subaru xt

Subaru XT – Chiếc Coupe Vượt Thời Đại

4WD subaru xt turbo

Thời điểm ra mắt Subaru XT Subaru XT ra mắt công chúng vào một thời điểm thật đặc biệt. Đó là thời điểm năm 1985, khi cả thế giới hướng về hội nghị thượng đỉnh Geneva 1985 khi hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Liên Xô Ronald Reagan và Mikhail Gorbachev gặp nhau lần …

0906 409 003