Subaru Dà Nẵng Ưu dãi dặc biệt dành cho ngành Y Tế

SẢN PHẨM

Subaru-FORESTER-2.0-is-2021-Xanh-da-troi

SUBARU FORESTER

  • Tiêu thụ: 8.0 L/100km
  • Giá đặc biệt: 969.000.000 VNĐ
Tìm hiểu ngay!
Subaru-forester-GT-Lite-Edition-2021-Trang

FORESTER GT LINE

  • Tiêu thụ: 8.0 L/100km
  • Giá đặc biệt: 999.000.000 VNĐ
Tìm hiểu ngay!
subaru-forester-i-s-es-gt-edition-2021-Xanh-reu

FORESTER GT EDITION

  • Tiêu thụ: 8.0 L/100km
  • Giá đặc biệt: 1.305.000.000 VNĐ
Tìm hiểu ngay!
Subaru-Outback-2021-mau-xam-xanh

NEW SUBARU OUTBACK 

  • Tiêu thụ: 9.0 L/100km
  • Sắp ra mắt
Tìm hiểu ngay!